Paweł Dudkiewicz

radca prawny

Ukończyłem aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 2006 r. prowadzę praktykę radcy prawnego.

Sprawami tzw. kredytów frankowych zajmuję się już od 2015 r. Obecnie koncentruję się na tym polu, prowadząc sprawy sądowe przeciwko bankom, a także broniąc klientów przed roszczeniami.

Moja kancelaria została pozytywnie zweryfikowana przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) (link do wizytówki kancelarii).

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Współpracuję z innym radcami prawnymi, w tym z mecenasem Bartoszem Znojkiewiczem, który specjalizuje się m.in. w problematyce upadłości konsumenckiej i pomocy dłużnikom w postępowaniu egzekucyjnym.