Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Nasze stawki

Z uwagi na ograniczenia dotyczące zakresu informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wynikające z przepisów korporacyjnych samorządu radców prawnych, w tym miejscu możemy przedstawić proponowane przez nas zasady kształtowania wynagrodzenia za usługi świadczone naszym klientom.

W celu poznania szczegółowej oferty finansowej (stawek) bądź wyceny konkretnego zadania, prosimy o kontakt.

Możemy zaproponować następujące sposoby rozliczeń:

  • stawka godzinowa – wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby godzin efektywnej pracy. Po wstępnej analizie sprawy zwykle możliwe jest określenie z góry maksymalnej liczby godzin pracy
  • system „abonamentowy” – w ramach indywidualnie ustalonego miesięcznego „abonamentu” klient otrzymuje określoną liczbę godzin pracy, przy czym stawka godzinowa w ramach „abonamentu” jest niższa od standardowej stawki godzinowej
  • określone wynagrodzenie za realizację konkretnego zadania – na życzenie klienta dokonujemy z góry oceny przewidywanej ilości pracy i proponujemy konkretne wynagrodzenie. Sposób najbardziej adekwatny w przypadku zadań o bardziej skomplikowanym charakterze
  • wynagrodzenie za reprezentowanie przed sądem albo komornikiem – przy określaniu wynagrodzenia za konkretną sprawę bierzemy pod uwagę jej skomplikowanie i spodziewany nakład pracy oraz stawki za czynności radców prawnych określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku wygrania sprawy stawki te stanowią jednocześnie podstawę zasądzenia przez sąd albo komornika od przeciwnika na rzecz klienta  zwrotu kosztów postępowania. Możemy zaproponować również ustalenie wynagrodzenia częściowo w postaci premii za sukces, co jest najbardziej adekwatne w przypadku spraw bardziej skomplikowanych lub o wyższej wartości przedmiotu sporu.

 

2014 © Paweł Dudkiewicz GB Design - Projektowanie stron internetowych