Ochrona własności intelektualnej

Dla twórców

Swoją ofertę w tym miejscu kieruję do twórców (autorów), czyli osób tworzących treści chronione prawem autorskim.

Mam tu na myśli po pierwsze osoby działające w obszarze sztuki – w tym zwłaszcza muzyków, fotografików, przedstawicieli sztuk plastycznych. Oferuję konsultacje i pomoc prawną w zakresie relacji prawnych z menadżerami, wydawcami, podmiotami, które będą wykorzystywać utwory artystyczne komercyjnie (np. w celach reklamowych), czy też instytucjami kulturalnymi. Najczęściej kluczowe będą tu kwestie dotyczące praw autorskich, w tym ich ewentualnego naruszenia. Moja oferta obejmuje jednak całościową pomoc twórcom w różnych aspektach prawnych.

Z nieco innymi zagadnieniami prawnymi spotykają się osoby tworzące utwory w rozumieniu prawa autorskiego, które z natury rzeczy przeznaczone są do wykorzystania komercyjnego czy użytkowego – jak graficy, webmasterzy, architekci, designerzy. Właściwe uzgodnienie szeregu warunków umowy z klientem będzie tu często równie ważne, co kwestie z zakresu samego prawa autorskiego. Kolejne zagadnienia prawne pojawiają się w sytuacji, gdy twórca jest jednocześnie przedsiębiorcą. Moje doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców pozwala na zapewnienie, że prawa i interesy takich osób – zawodowo zajmujących się tworzeniem treści chronionych prawem autorskim – będą zabezpieczone w całościowy sposób.

2014 © Paweł Dudkiewicz GB Design - Projektowanie stron internetowych